Systemy alarmowe, SKD

KD, SWiN, CCTV integracja

Integracja SKD z SPC oraz CCTV

ACT Enterprise to nowoczesna kontrola dostępu, którą w pełni można zarządzać przez tzw. moduły oprogramowania. Najnowsza wersja ACT wprowadza integrację z centralami alarmowymi rodziny SPC. To pozwala na stworzenie jednego systemu KD + SSWiN zarządzanego z jednego interfejsu graficznego. Dodatkowo możemy podłączyc kamery IP przez rejestrator Eventys EX (np. CRDN1610-PA 16) i uzyskać w ten sposób system zintegrowany z CCTV - wtedy każde zdarzenie np. wejście może być skorelowane z obrazami z kamery IP celem dalszej weryfikacji

Najważniejsze fakty:

  • Integracja SPC zapewnia pojedynczy interfejs dla systemu KD oraz SWiN
  • Możliwy jest widok stanu stref SPC w czasie rzeczywistym w ACT Enterprise pro
  • inne zdarzenia systemu sygnalizacji włamań i napadów mogą być wizualizowane w graficznym interfejsie ACT Enterprise w postacji kolorowych ikon
  • Możliwe jest wysyłąnie polecenia do SPC: uzbrój / rozbrój, izoluj / pomiń / przywróć itd
  • Możemy nanosić na mapy graficzne ACT elementy KD oraz SSWiN w postacji zmieniających się w zależnosci od ich stanu ikon 
  • Komunikacja pomiędzy systemami oparta jest naszyfrowanym protokole IP

System alarmowy SPC chroni firmy, nieruchomości i aktywa. To jest system wykrywania włamań, który oferuje elastyczne zarządzanie alarmami. Protokół komunikacji FlexC firmy Vanderbilt zapewnia wysoce bezpieczny wielotorowy system komunikacyjny, co umożliwia łatwą konfigurację transmisji zdarzeń, definiowanie tzw. strategi wysyłania alarmów w przypadku awari jednego z torów (np. gdy tor IP ulega sabotażowi, alarm wysyłany jest przez np. tor GSM do Centrum Odbioru Alarmów). W przypadku połączenia systemu SWiN z KD (ACT pro) oraz CCTV (Eventys EX) - zarządzanie budynkiem staje się jeszcze bardziej intuicyjne. System jest łatwo skalowalny i staje się świetną propozycją do wykorzystania w sektorach takich jak: opieka zdrowotna, przemysł, handel detaliczny i hurtowy i wiele więcej. 

Do dyspozycji mamy mapy obiektu na które przeciągamy ikony punktów (np. przejścia w postacji ikony zielonej lub czerwonej, kamery, czy nawet czujki alarmowe). Stany tych punktów pokazywane są przez zmieniające się ikony. Ponadto możemy tworzyć złożone makra w których mieszamy urządzenia z systemów KD oraz SWiN (np. gdy jest wejście prawidłowe do danego pomieszczenia rozbaja się obszar, w którym to pomieszczenie się znajduje - np piętro). Próba wejścia na nieważną kartę może zostać zarejestrowana przez kamery przypisane danemu przejściu by potem można było w pełni zweryfikowac zainstniałą systuację.


ACT pro kontrola dostępu

System kontroli dostępu ACT Enterprise pro. Rozwiązania SKD oparte na lokalnym serwerze. Aplikacja mobilna, integracja SSWiN oraz CCTV, makra, windy KONE, RCP, OSDP, mapa obiektu

więcej
ACT pro kontrolery

System kontroli dostępu ACT pro jest bardzo przejrzysty. Mamy do czynienia z dwoma typami urządzeń: główne kontrolery drzwiowe oraz modułów drzwiowych.

więcej
ACT pro oprogramowanie SKD

Oprogramowanie ACT Enterprise zapewnia funkcje wymagane do zarządzania systemem kontroli dostępu do 4000 drzwi (100 z ACT Enterprise lite), 50 klientów PC.

więcej
Makra w kontroli dostępu

Reguły i makra w ACT Enterpise pro można łatwo tworzyć przy użyciu interfejsu graficznego. Praktycznie każde zdarzenie w systemie, lub stan urządzenia może być przyczyną jakiegoś zadziałania

więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu