2Keys

4. Konfiguracja chmury

Konfiguracja usług online SPCconnect

SPC connect 3.0 Ta najnowsza wersja, 3.0, zawiera całkowicie przerobiony interfejs użytkownika i skupia się na bardziej intuicyjnej obsłudze użytkownika.

"Wierzymy, że dzięki tej wersji ewolucja SPC Connect osiągnęła nowy poziom", mówi Alexander Scheffold, Product Manager w Vanderbilt. "Jednym z celów Vanderbilt jest zapewnienie naszym klientom najnowocześniejszych systemów alarmowych o szerokim wachlarzu zalet".

Dzięki temu wydaniu, zebrane informacje są teraz widoczne dla instalatora i umożliwiają mu przegląd zainstalowanych systemów SPC w terenie. Nowe, scentralizowane menu operacji pozwala instalatorowi na bardziej intuicyjną nawigację.

"SPC Connect 3.0 ma całkowicie zmieniony interfejs użytkownika, który pozwala instalatorom uzyskać szybszy przegląd zainstalowanych central alarmowych SPC", wyjaśnia Ross Wilks, szef działu komunikacji marketingowej w Vanderbilt. Ta większa widoczność dla instalatorów obejmuje intuicyjne menu operacji z wszystkimi dostępnymi operacjami na różnych poziomach, takich jak poziom pojedynczego obiektu z wieloma centralami alarmowymi (np. różne akademiki rozsiane po mieście w którym każdy ma oddzielną centralę alarmową), poziom wielu obiektów (np. grupa wielu akademików w kilku miastach) i poziom administratora firmy." 

Dodatkowo, SPC Connect 3.0 dostarczany jest z nowym podręcznikiem instalatora. Podejście to oznacza, że istniejące podejście zostanie wzbogacone o wbudowaną funkcjonalność często zadawanych pytań FAQ. Dzięki temu instalator będzie mógł znacznie szybciej znaleźć wyjaśnienie dla danej funkcji lub sposobu wykonania konkretnej czynności. Cały interfejs chmury SPC Connect jest spolszczony.


Kompletne wideo jak rozpocząć swoją przygodę z aplikacją SPCconnect


Konfiguracja konta firmowego w usłudze online

Poniższe wideo pomoże Ci zrozumieć jak stworzyć konto instalatora w SPCconnect a następnie skonfigurować w tej usłudze


Rejestracja central alarmowych SPC w chmurze SPCconnect

  1. Odwiedź stronę internetową www.spcconnect.com i kliknij „Zarejestruj się”. Wprowadź dane osobowe (właściciel konta SPC Connect) i kliknij „Zarejestruj konto”.
  2. W centrali alarmowej idź do zakładki "Użytkownicy", dodaj własny profil użytkownika i na końcu zaznacz pole wyboru "Dostęp WEB"
  3. Dodaj użytkownika do systemu alarmowego i wybierz utworzony profil (dodaj nazwę użytkownika oraz hasło)
  4. W zakładce config/configuration/Communication/FlexC (po wyborze pełnego instalatora) kliknij przycisk "dodaj SPC Connect"
  5. Skopiuj ID rejestracji do późniejszego użytku, sprawdź też status SPC connect serwer pod Status/FlexC - musi być "OK"
  6. Wyjdź z trybu "Pełny instalator"
  7. Odwiedź stronę www.spcconnect.com i wprowadź dane logowania SPC Connect.
  8. Przejdź do „Dodaj panel do swojego konta”
  9. Wprowadź zanotowany identyfikator rejestracji, nazwę użytkownika i hasło i kliknij „Zarejestruj panel na swoje Konto". NA PRZYKŁAD. RegID: 69Y9-T35K-G6R7-934T, Nazwa użytkownika: Smith, Hasło: 7878


Definiuj własne grupy central np. wg. obiektów na których są zainstalowane


Możesz teraz połączyć się z centralą alarmową zdalnie


Dodawaj i zarządzaj użytkownikami systemu


Wysyłaj powiadomienia do użytkowników na ich telefony

Możesz teraz wysyłać ważne powiadomienia na telefon użytkowników. Wystarczy wejść na naszą chmurę SPCconnect i zdefiniowac te powiadomienie, grupę użytkowników i kiedy ono ma być wysłane. Dzięki temu będziesz mógł ich informować o zbliżających się np. aktualizacjach systemu które wykonasz zdalnie


1. Konfiguracja czujek

Łatwa, szybka i bezbłędna instalacja czujek PIR+MW, energooszczędność,kompletna oferta pokrywająca wszystkie aplikacje to są niektóre cechy wyróżniające czujniki PDM

więcej
2. Konfiguracja alarmu

Konfiguracja systemu alarmowego SPC, aktualizacja, dodawanie urządzeń, konfigurowanie SMS itd.

więcej
3. Programowanie

Pierwsze uruchomienie centrali, konfiguracja systemu alarmowego

więcej
4. Konfiguracja chmury

konfiguracja konta, dodawanie central alarmowych, tworzenie firmy serwisującej, dodawanie użytkowników i kalendarzy

więcej
5. Obsługa użytkownika

W tym dziale znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące obsługi przez użytkownika alarmów SPC. Podstawowy programowania, definicje używanych pojęć. Więcej znajdziecie w instrukcji obsługi.

więcej
> Topologia alarmu

Rodzina central alarmowych SPC korzysta z unikalnej topologii pętli. Zapoznaj się z topologią, urządzeniami peryferyjnymi i innymi informacjami przydatnymi przy instalacji systemu

więcej
> FlexC protokół SPC

FlexC: stworzony z myślą o cyber-bezpieczeństwie

więcej

Systemy sygalizacji włamań, centrale alarmowe, kontrola dostępu, czytniki kart - sprawdź naszą ofertę! Konsultacja: Krzysztof 883368047
Jest to nieoficjalna strona wsparcia produktów firmy Vanderbilt.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu