2Keys

3. Programowanie

Programowanie systemu alarmowego SPC

1. Uruchom centralę SPC

Poniższy film pokazuje, jak uruchomić system SPC i jak wykonać prostą konfigurację

2. Stwórz część nocną i dzienną (tzw. A/B np. parter to część nocna a piętro to część dzienna)

3. Zdefiniuj partycje (zamiennie nazywane obszarami)

Obszary to możliwość grupowania różnych zasobów systemu (np. czujek należących do obszaru 1- piętra, praw użytkownika, grup drzwi itd.). Można także tworzyć pewne logiczne zależności między obszarami (jeśli obszar/partycja nr. 1 jest uzbrojona to można uzbroić partycję/obszar nr. 2)

4. Zdefiniuj kiedy system ma się uzbrajać/rozbrajać

5. Zaprogramuj wyjścia w systemie

6. Wprowadź użytkowników

7. A teraz stwórz kalendarze

Kalendarze przydadzą się do kontrolowania czasowego prawie wszystkich elementów systemu alarmowego (np. kiedy są aktywne wejścia/wyjścia, kiedy mogą korzystać z systemu użytkownicy, kiedy uzbroić partycję itd.)

8. Opisz swoje czujki/kontaktrony i inne wejścia

Urządzenia peryferyjne muszą posiadać swoje opisy, zdefiniowane parametry, do której należą partycji, jaki to typ urządzenia oraz warto ozaczyć ich atrybuty


Kontrola dostępu realizowana przez centralę alarmową SPC

Automatyczne rozpoznanie protokołów podłączonych czytników. Wsparcie różnych procedur dostępu:

 • Dostęp: KARTA
 • Dostęp: KARTA +  PIN
 • Procedury sterowane kalendarzami i MACRO
 • Anti Pass-back
 • Funkcje Eskorty, wydłużonego czasu  oraz Opiekuna
 • Grupy przejść (Drzwi, Śluzy). Jednostronna lub dwustronna kontrola przejść

Autonomiczna praca kontrolera np. w przypadku utraty komunikacji z jednostką centralną.  Automatyczna aktualizacja bazy danych. Duża pojemność rejestru zdarzeń kontroli przejść (10 000 zdarzeń)

Pełne współdziałanie systemu SSWiN i kontroli przejść: karty realizują funkcje systemu alarmowego np.

 • rozbrojenie partycji i otwarcie drzwi (rygiel)
 • uzbrojenie partycji i zamknięcie drzwi (rygiel)
 • korzystanie z  drzwi (rygiel zwolniony) gdy  partycja  rozbrojona

Autonomiczna praca czytników (standalone) w przypadku awarii komunikacji z jednostką centralną:

 • obsługa do 512 użytkowników kart (Priorytet)
 • automatyczne zwalnianie rygla drzwi w przypadku
 • pożaru lub innych specjalnych procedur alarmowych.

Czytniki & formaty  kart:

 • interfejs czytnika: Clock&Data, Wiegand
 • technologia kart: EM4102, Mifare, SiPass & Cotag, HID

Makra w centrali alarmowej SPC

Makra w centrali alarmowejPrzyczyna i skutek to makra, które zmieniają stan wyjść na skutek działania wyzwalaczy / bramek mapujących  (możliwe warunki)

 • Linie
 • Partycje
 • System
 • PIN
 • Kalendarze

Nie wymaga dodatkowego okablowania (e.g. czasowe przełączniki, diody, aby budować logikę Bool’a)

Wyzwalacze to grupa warunków połączonych logiką (AND lub OR). Wartość wyzwalacza może być ON lub OFF. Zwykle stosuje się wyzwalacze w parach tj. jeden wyzwalacz włącza wyjście zaś drugi wyłącza (np. żarówkę). Sterowanie wyjściami może odbywać się bezpośrednio przez stany systemu (np. partycja rozbrojona). Każde zdarzenie w systemie może być warunkiem tworzącym wyzwalacz. (np. Otwarcie linii może powodować zapalenie światła). System makr programowalny jest przez interfejs sieciowy centrali a więc nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie do systemu alarmowego.

Dodatkowe linki


1. Konfiguracja czujek

Łatwa, szybka i bezbłędna instalacja czujek PIR+MW, energooszczędność,kompletna oferta pokrywająca wszystkie aplikacje to są niektóre cechy wyróżniające czujniki PDM

więcej
2. Konfiguracja alarmu

Konfiguracja systemu alarmowego SPC, aktualizacja, dodawanie urządzeń, konfigurowanie SMS itd.

więcej
3. Programowanie

Pierwsze uruchomienie centrali, konfiguracja systemu alarmowego

więcej
4. Konfiguracja chmury

konfiguracja konta, dodawanie central alarmowych, tworzenie firmy serwisującej, dodawanie użytkowników i kalendarzy

więcej
5. Obsługa użytkownika

W tym dziale znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące obsługi przez użytkownika alarmów SPC. Podstawowy programowania, definicje używanych pojęć. Więcej znajdziecie w instrukcji obsługi.

więcej
> Topologia alarmu

Rodzina central alarmowych SPC korzysta z unikalnej topologii pętli. Zapoznaj się z topologią, urządzeniami peryferyjnymi i innymi informacjami przydatnymi przy instalacji systemu

więcej
> FlexC protokół SPC

FlexC: stworzony z myślą o cyber-bezpieczeństwie

więcej

Systemy sygalizacji włamań, centrale alarmowe, kontrola dostępu, czytniki kart - sprawdź naszą ofertę! Konsultacja: Krzysztof 883368047
Jest to nieoficjalna strona wsparcia produktów firmy Vanderbilt.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu