2Keys

Wiele central SPC

SPC Manager łączy wiele central alarmowych w jeden system

SPC Manager zarządzanie systemem wielu central alarmowych

1.   SPC Manager wspiera konfigurację i dokonywanie ustawień  dla:

 • operatorów / użytkowników ACC / SSWiN. 

 • oraz dla maks. 2500 użytkowników w systemie

2.   Pozwala na globalną definicję kalendarzy / zarządzanie wejściami / wymianę danych dot: użytkowników / kalendarzy / przejść.

3. Centralne zarządzenie i kontrola paneli SPC z dowolnego miejsca na ziemi oraz w dowolnym momencie

4. SPC statusy central alarmowych

 • Status połączenia: np. Panel online 

 • Status panel: uzbrojony, częściowo uzbrojony, rozbrojony

 • Tryb operacyjny: np.. „Praca w trybie inżyniera”

Oprogramowanie SPC Manager  definiuje użytkowników globalnych

5. SPC dzieli użytkowników na globalnych i lokalnych :

 • Operator globalny: użytkownik pracujący na wielu panelach

 • Operator lokalny: użytkownik pracujący tylko na jednym panelu

6. SPC Manager definiuje profile operatorów i użytkowników

7. Umożliwia nadawanie kart użytkownikom

8. Program pozwala również na zmianę danych dot. jednej tylko centrali i związanej  z nią danego użytkownikiem

Oprogramowanie SPC Manager to zaawansowane raportowanie

9. SPC Manager wspiera raportowanie, filtrowanie i wyszukiwanie w raportach 

10. Zdarzenia/aktywności rejestrowane są przez SPC Manager i mogą być wykazywane w raportach:

 • Raport aktywności operatorów 

 • Raport aktywności związanych ze zdarzeniami SSWiN/ACC

 • Raport aktywności dotyczący kart 

 • Raport aktywności użytkowników

 • Raport dotyczący aktywności poszczególnych drzwi


1. Konfiguracja czujek

Łatwa, szybka i bezbłędna instalacja czujek PIR+MW, energooszczędność,kompletna oferta pokrywająca wszystkie aplikacje to są niektóre cechy wyróżniające czujniki PDM

więcej
2. Konfiguracja alarmu

Konfiguracja systemu alarmowego SPC, aktualizacja, dodawanie urządzeń, konfigurowanie SMS itd.

więcej
3. Programowanie

Pierwsze uruchomienie centrali, konfiguracja systemu alarmowego

więcej
4. Konfiguracja chmury

konfiguracja konta, dodawanie central alarmowych, tworzenie firmy serwisującej, dodawanie użytkowników i kalendarzy

więcej
5. Obsługa użytkownika

W tym dziale znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące obsługi przez użytkownika alarmów SPC. Podstawowy programowania, definicje używanych pojęć. Więcej znajdziecie w instrukcji obsługi.

więcej
> Topologia alarmu

Rodzina central alarmowych SPC korzysta z unikalnej topologii pętli. Zapoznaj się z topologią, urządzeniami peryferyjnymi i innymi informacjami przydatnymi przy instalacji systemu

więcej
> FlexC protokół SPC

FlexC: stworzony z myślą o cyber-bezpieczeństwie

więcej

Systemy sygalizacji włamań, centrale alarmowe, kontrola dostępu, czytniki kart - sprawdź naszą ofertę! Konsultacja: Krzysztof 883368047
Jest to nieoficjalna strona wsparcia produktów firmy Vanderbilt.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu