2Keys

Wirtualne wejścia

Wirtualne wejścia systemie alarmowym

Wprowadzenie wejść wirtualnych w systemie alarmowym

Linie (wejścia) wirtualne to nowa funkcja w oprogramowaniu sprzętowym SPC 3.11 centrali alarmowej. Jest to kolejne narzędzie przygotowane dla instalatorów, które usprawnia tworzenie złożonych makr typu przyczyna i skutek. Linia wirtualna nie jest związana ze sprzętem, czy to z czujką alarmową przewodową lub bezprzewodową. Zamiast tego każda wirtualna linia jest kojarzona z bramą mapującą (określona brama mapująca jest albo w stanie włączonym albo wyłączonym co jest sterowane przez powiązaną logikę szeregu wyzwalaczy, z których każdy może zostać uruchomiony na wiele sposobów, włącznie ze zdarzeniami spowodowanymi przez inne linie istniejące hardwarowe lub linie wirtualne. Dla przykładu np. zdarzenia systemu alarmowego takie jak: aktywacja czujki alarmowej oraz alarm wywołany w jakieś strefie – mogą być traktowane jako wyzwalacze, które zmienią stan jakieś bramki mapującej, a to z kolei może zmienić stan tzw. wirtualnej linii powiązanej z tą bramką).

Konfiguracja - Uwagi ogólne

Linia wirtualna nie robi nic, jeśli nie ma przypisanej do niej bramy mapującej. Konfigurację stref wirtualnych można przeprowadzić w następujący sposób:

 • Wejścia wirtualne mogą być w pełni konfigurowane tylko za pośrednictwem strony WWW centrali (nie manipulatora). Wyjątkiem jest że wszystko to co można skonfigurować dla zwykłych linii przez manipulator - również może być skonfigurowane za pomocą manipulatora dla wejść wirtualnych np.: opisy, typ linii, obszar i atrybuty.
 • Dodanie wirtualnej linii w systemie alamowym możliwe jest tylko wtedy, gdy skonfigurowana jest co najmniej jedna bramka mapująca, w przeciwnym razie zostaje wygenerowany komunikat o błędzie.
 • Gdy tworzona jest linia wirtualna, domyślną związaną z nią bramą mapującą jest zawsze pierwsza dostępna, przypisana linia domyślna jest zawsze pierwszą dostępną w systemie, a przypisany obszar jako domyślny jest zawsze pierwszy dostępny.
 • Domyślna nazwa w języku angielskim to "Virtual Zone nn". Te domyślne nazwy mogą być następnie dowolnie modyfikowane.
 • Jeśli usuniemy bramę mapującą, wszystkie linii wirtualne przypisane do tej bramy mapującej będą skasowane.
 • Linia wirtualna to linia pływająca, podobnie jak linie bezprzewodowe i linii należące do kontrolera drzwi. Oznacza to, że jeśli konfiguracja X-BUS zostanie zmieniona, na przykład poprzez dodanie kolejnego ekspandera wejść/wyjść lub zostanie dokonana zmiana adresu na przełączniku obrotowym już istniejącego ekspandera wejść/wyjść - spowoduje to, że wszystkie linie pływające w zakresie używanym przez ekspander, zostaną również przeniesione, w tym linie wirtualne.
 • Maksymalna liczba linii wirtualnych jest następująca dla central alarmowych:
  • SPC 4xxx: 4
  • SPC 4xxx: 100
  • SPC 5xxx: 20
 • W przypadku próby dodania linii wirtualnej, który przekroczyłby powyższe limity, zostanie wyświetlony komunikat informacyjny ("Baza danych pełna").
 • Linie wirtualne mają domyślnie te same atrybuty co linie sprzętowe tego samego typu. Atrybuty dla wejść wirtualnych można skonfigurować na stronie Wejścia lub za pomocą klawiatury, podobnie jak dla linii sprzętowych.

Lista linii wirtualnych

Istnieją dwie strony konfiguracyjne. Pierwsza z nich zawiera listę wszystkich linii wirtualnych. Na niej znajdują się przyciski służące do edycji lub usunięcia już skonfigurowanych stref wirtualnych lub dodania nowych. Druga zaś służy do edycji linii wirtualnych

Edycja liniii wirtualnych

Poniżej znajduje się zrzut strony edycji konfiguracji linii wirtualnych systemu alarmowego. Za każdym razem, gdy zostanie kliknięty przycisk Edytuj, lub jest dodana nowa linia wirtualna, użytkownikowi pokazywana jest ta strona, na której może dokonać odpowiednich zmian lub zmienić je na domyślne. Na listach rozwijanych wyświetlane są dostępne linie, typy, obszary i bramy mapujące.

Należy pamiętać, że opis, typ i obszar można zmienić również na stronie Wejścia lub za pomocą klawiatury, natomiast przyporządkowanie stref i bramek oraz wartość czasomierza można zmienić tylko na tej stronie.

Na tej stronie znajdują się dwa przyciski:

 • Kliknięcie przycisku Zapisz zapisuje wprowadzone informacje i odsyła użytkownika do listy wirtualnych linii.
 • Kliknięcie przycisku Dodaj powoduje również zapisanie wprowadzonych informacji, ale dodatkowo tworzy nową wirtualną linię z domyślnymi wartościami i już gotowymi do edycji.

Informacje o liniach wirtualnych

Komunikaty informacyjne (jeden lub dwa wiersze) mogą być wyświetlane w górnej części obu stron konfiguracyjnych. Przekazują te komunikaty informacje zwrotne na temat działań użytkownika. Na przykład, poniższy zrzut ekranu pokazuje, co się stało w centrali alarmowej po kliknięciu przycisku Dodaj po zmianie informacji dla linii nr 2. Pokazuje on, że konfiguracja linii nr 2 została zmieniona oraz że linia nr 4 została utworzona i jest gotowa do edycji.

Działanie linii (wejść) wirtualnych

Wirtualna linia jest koncepcyjnie prosta, ale może być wykorzystywana w sposób kompleksowy do złożonych zautomatyzowanych zadań. Linia wirtualna jest przywiązany do bramy mapującej. Efekt linii otwarcie lub zamknięcie zależy od typu linii, a w bardziej złożonych scenariuszach, jeśli linia jest używana w wyzwalaczach z których składają się makra.Linie wirtualne są raportowane do ARC-ów (Centra Odbiorów alarmów do którego podłączony jest system alarmowy) tak samo jak linie sprzętowe tego samego typu. Mogą również być izolowane lub blokowane jak linii sprzętowe.

Linie wirtualne mają przypisane czasomierze. Domyślnie, wartość konfiguracji czasomierza wynosi zero, co oznacza że zegar sterujący strefą jest nieaktywny, a linia wirtualna, która jest otwarta lub zamknięta, podąża za bramką mapującą która może przybierać tylko dwa stany: włączony lub wyłączony (ON, OFF). Jeżeli jednak konfiguracja czasomierza ma wartość większą od zera, to stoper zacznie odmierzać czas po otwarciu linii wirtualnej, a linia wirtualna zamknie się automatycznie po upływie określonego czasu, nawet jeśli związana z nią bramka mapująca jest nadal w stanie włączonym. Linia wirtualna może być otwartą tylko wtedy, gdy z do niej przywiązana bramka mapująca się najpierw zamknie a potem znów otworzy. Bramy do mapowania mogą mieć również czasomierze. Zegary te są niezależne od zegarów linii wirtualnej. W niektórych scenariuszach doskonale nadaje się to do zdefiniowania zegara zarówno dla bramy do mapowania, jak i linii wirtualnej.

 


1. Konfiguracja czujek

Łatwa, szybka i bezbłędna instalacja czujek PIR+MW, energooszczędność,kompletna oferta pokrywająca wszystkie aplikacje to są niektóre cechy wyróżniające czujniki PDM

więcej
2. Konfiguracja alarmu

Konfiguracja systemu alarmowego SPC, aktualizacja, dodawanie urządzeń, konfigurowanie SMS itd.

więcej
3. Programowanie

Pierwsze uruchomienie centrali, konfiguracja systemu alarmowego

więcej
4. Konfiguracja chmury

konfiguracja konta, dodawanie central alarmowych, tworzenie firmy serwisującej, dodawanie użytkowników i kalendarzy

więcej
5. Obsługa użytkownika

W tym dziale znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące obsługi przez użytkownika alarmów SPC. Podstawowy programowania, definicje używanych pojęć. Więcej znajdziecie w instrukcji obsługi.

więcej
> Topologia alarmu

Rodzina central alarmowych SPC korzysta z unikalnej topologii pętli. Zapoznaj się z topologią, urządzeniami peryferyjnymi i innymi informacjami przydatnymi przy instalacji systemu

więcej
> FlexC protokół SPC

FlexC: stworzony z myślą o cyber-bezpieczeństwie

więcej

Systemy sygalizacji włamań, centrale alarmowe, kontrola dostępu, czytniki kart - sprawdź naszą ofertę! Konsultacja: Krzysztof 883368047
Jest to nieoficjalna strona wsparcia produktów firmy Vanderbilt.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu