Systemy alarmowe, SKD

SKD Sipass integrated

Sipass integrated - jedna z najbardziej zaawansowanych KD na rynku

System kontroli dostępu Sipass integrated jest dostępny już od 9 lat i jest ciągle rozwijany. Trafił do ponad 6 tysięcy klientów i obługuje najbardziej krytyczne obiekty. W Polsce mamy również wiele instalacji referencyjnych. SiPass® integrated to niezwykle bogaty w możliwości i niemal nieskończenie elastyczny system kontroli dostępu zapewniający bardzo wysoki poziom zabezpieczenia, bez kompromisów gdy idzie o wygodę i łatwość dostępu dla jego użytkowników. System SiPass integrated może być również wykorzystany jako stanowisko zarządzania bezpieczeństwem (SMS) integrujące kontrolę dostępu, sygnalizację włamania oraz dozór CCTV. SiPass integrated został zaprojektowany z myślą o pracy w nowoczesnym środowisku informatycznym. Jego modułowa struktura i skalowalność pozwalają na dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb użytkowników. To dlatego tysiące firm, lotnisk, portów, organów administracji publicznej, szpitali, uniwersytetów i innych instytucji na całym świecie zdecydowały się zaufać systemom kontroli dostępu SiPass integrated. 

 

Podstawowe dane techniczne Sipass integrated 

 • Liczba drzwi maks. 96 na każdy kontroler (w zależności od konfiguracji systemu)
 • Liczba zarejestrowanych kart (użytkowników) maks. 500 000 na każdy kontroler (w zależności od konfiguracji systemu)
 • Liczba kontrolerów ok. 500 kontrolerów w każdym systemie 
 • Instalacja urządzeń typu „plug & play” (urządzenie ACC wymaga wstępnego skonfigurowania)
 • Architektura typu klient–serwer tak
 • Opcje połączeń sieciowych dla kontrolerów i serwerów sieć lokalna (LAN) / rozległa (WAN) / publiczna telefoniczna sieć komutowana (PSTN), z nadmiarowością
 • Standardowe języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, polski (możliwość obsługi dodatkowych języków) Interfejsy
 • Zintegrowany interfejs systemu CCTV firmy Vanderbilt Vecits iX
 • Możliwość integracji z systemami CCTV innych producentów
 • Interfejs API do aplikacji zarządzania zasobami ludzkimi
 • Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika certyfikowany dla systemów Windows
 • Generowanie raportów ręczne lub automatyczne, z całkowicie konfigurowalnymi raportami
 • Zarządzanie alarmami 1000 poziomów priorytetów alarmu i funkcja multimedialnych powiadomień o alarmie
 • Rozszerzone funkcje kontroli dostępu administrowanie uprawnieniami dostępu (indywidualne lub grupowe), tymczasowe profile dostępu, globalna funkcja anti-passback, kontrola dostępu w trybie Świadek, tryb pod eskortą
 • Rejestr zdarzeń aktualizowany w czasie rzeczywistym
 • Graficzne okno stanu tak
 • Rejestr operatora tak

Kontrola dostępu SKD

Podstawowe funkcje system kontroli dostępu - Sipass integrated  (ver. 2.70 i wyższa)

KONTROLA dostępu, sipass integrated, czytniki

Raportowanie interaktywne

SiPass Integrated moduł Explorer zapewnia szybką identyfikację i ocenę zdarzeń systemowych. Oferuje on raporty dostępności, struktury informacji i ukierunkowane sortowanie informacji. Można również zdefiniować listy obserwowanych osób w systemie, aby oznaczyć te, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Kompleksowe rejestrowanie dziennika inspekcji

SiPass Integrated oferuje operatorom systemu możliwość tworzenia wielu okien inspekcji do filtrowania zdarzeń. Rejestrowanie dziennika inspekcji zapewnia również, że wszystkie zmiany w bazie danych są rejestrowane w pełnej szczegółowości. Dokładne zmiany są rejestrowane na ekranie.

Zaawansowane zarządzanie alarmami

Sipass integrated oferuje zarządzanie alarmami, umożliwia konfigurację do 1 000 poziomów priorytetu alarmu. Aby ułatwić szybszą obsługę, alarmy są wyświetlane i podświetlane graficznie zgodnie z priorytetem. Oferuje również konfigurowalne instrukcje alarmowe, które wspierają pracowników ochrony

Anti-Passback

Aby zapobiec użycie tej samej karty dwa razy (np. przez podanie przez okno) do uzyskania dostępu przez różne osoby. Wejścia i wyjścia ze strefy anty-Passback muszą być prawidłowe, w przeciwnym razie kolejne wejścia/wyjścia mogą być zablokowane.  Anti-Passback umożliwia również definiowanie maksymalnej ilości osób znajdujących się w obszarze

Partycjonowanie przywilejów operatora

Partycjonowanie może służyć do definiowania uprawnień operatora, aby mieli oni dostęp tylko do pól/elementów systemu, które powinni obsługiwać. System może kontrolować, które karty, jednostki, urządzenia FLN i okresy czasu mogą być przeglądane lub modyfikowane przez danych operatorów

Zarządzanie danymi posiadaczy kart

Wprowadzanie danych posiadacza karty do zintegrowanego systemu SiPass jest dość prostym procesem. W razie potrzeby można nawet przypisać wiele kart dla jednego posiadacza karty. Niestandardowe narzędzie do projektowania strony użytkownika  pozwala na elastyczne definiowanie układu strony użytkownika

Podwójna opieka

Aby drzwi mogły być odblokowane dwie ważne karty muszą być wcześniej użyte przed czytnikiem. Ta funkcja może być przydatna dla obszarów o wysokim poziomie bezpieczeństwa, które wymagają od odwiedzających lub pracowników, by były one eskortowane przez strażnika lub opiekuna. Zarówno tryb samoautoryzacji, jak i tryb Nadzorca/Eskorta mogą być w tym celu użyte

Blokada grupy drzwi (śluza)

Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie grupy drzwi i zapewnia, że gdy jedno z drzwi w tej grupie jest otwarte, żadne inne nie może być odblokowane. Ryglowanie drzwi umożliwia tworzenie pułapek dla intruza lub śluz powietrznych, które często znajdują zastosowanie w przemyśle medycznym, bio-technologicznym, lotniskach itd.

Interfejs DVR

Interfejs DVR umożliwia korzystanie z urządzeń CCTV innych producentów przez Sipass integrated, możliwe jest nagrywanie w oparciu o zdarzenia w Sipass integrated, odtwarzanie nagranych zdarzeń. W zależności od wybranego rejestratora DVR lub VMS, kamery analogowe i/lub IP mogą być zastosowane.

Zarządzanie windą

W przypadku korzystania z zarządzania windą, każde piętro jest traktowane jak wejście Sipass integrated, ze skojarzonymi opcjami kontroli dostępu, takimi jak czas, w którym możliwy jest dostęp, codzienny kod dostępu, przypisanie PIN, a nawet weryfikacja obrazu

Zaawansowana funkcja przesyłania oprogramowania układowego

oprogramowania układowego System SiPass integrated udostępnia szybką i łatwą metodę zmiany sposobu pracy urządzeń systemu – bezpośrednio za 
pomocą graficznego interfejsu użytkownika systemu. Oprogramowanie układowe wszystkich urządzeń dołączonych do systemu można łatwo zaktualizować w jednej chwili w celu zapewnienia, że wszystkie one działać będą z najnowszą dostępną wersją oprogramowania. Całości dokonać można w czasie wielokrotnie krótszym, niż zajęłoby fizyczne dotarcie do każdego z urządzeń, a tym samym oszczędzić znaczną ilość czasu i pieniędzy.

Interfejs programowy do aplikacji zarządzania zasobami ludzkimi (API)

Standardowy interfejs programowy (API) do aplikacji zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia komunikację aplikacji zewnętrznej z systemem SiPass integrated i wymianę wspólnych informacji, co eliminuje potrzebę wprowadzania identycznych danych w wielu programach. Dane posiadaczy kart i inne dane kontroli dostępu mogą być udostępniane i modyfikowane za pomocą przeglądarki sieciowej lub systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Bogate możliwośći tworzenia makr

Sipass pozwala na tworzenie makr zarówno przez interfejs graficzny (bloczki) jak i interfejs powiązań logicznych zdarzeń (np. otwarcie drzwi może powodować przekierowanie kamery PTZ w dany punkt PRESET)

Zarządzanie wizytami gości

W przypadku rejestrowania gości opcja zarządzania gośćmi umożliwia korzystanie z tego samego interfejsu użytkownika, jaki wykorzystywany jest dla stałych posiadaczy kart. Istnieje możliwość rejestrowania zdjęć twarzy gości, wklejania ich do istniejących plików obrazu, rejestrowania szczegółowych
informacji o danej osobie, drukowania kart dostępu i szybkiego lokalizowania gości.

Grafika (podkłady architektoniczne)

Opcja grafiki umożliwia projektowanie, importowanie i tworzenie niestandardowych map graficznych wykorzystywanych przez operatorów systemu bezpieczeństwa do wizualnej obsługi alarmów i nieprzerwanego monitorowania stanu wszystkich punktów w obrębie systemu.

Kodowanie kart w technologii Mifare

Technologia kart Mifare umożliwia użycie jednej karty do wielu celów, w tym odblokowywania drzwi i dokonywania płatności za towary i usługi. Opcja pełnego kodowania kart w technologii Mifare oraz konfigurowania profili jest unikalną funkcją systemu SiPass integrated. System może również obsługiwać kodowanie kart 4K Mifare.

Moduł sygnalizacji włamania

Moduł sygnalizacji włamania udostępnia własną (natywną) funkcjonalność sygnalizacji włamania w systemie SiPass integrated. Po włączeniu tego modułu, czujki ruchu mogą być bezpośrednio dołączane do SiPass integrated, zatem będzie on wykorzystywany jako system kontroli dostępu, jak również system sygnalizacji włamania. Te same czytniki kart służą do kontroli dostępu oraz do włączania i wyłączania systemu sygnalizacji włamania. Natomiast gdy wymagany jest certyfikowany system sygnalizacji włamania, moduł sygnalizacji włamania można wykorzystać do dołączenia dedykowanej
centrali serii Intrunet SI do systemu SiPass integrated. 

Interoperacyjność OPC alarmów i zdarzeń

System SiPass integrated udostępnia zarówno interfejs serwera OPC, jak i klienta OPC. Pierwszy umożliwia szczegółowe informowanie o zdarzeniach i alarmach w systemie SiPass integrated klientów OPC w rodzaju systemów zarządzania budynkiem oraz otrzymywanie potwierdzeń z tych systemów. Klient OPC pozwala na połączenie z serwerami OPC, dzięki czemu system SiPass integrated może odbierać informacje o alarmach i zdarzeniach z innych systemów. Zyskujemy w ten sposób pojedynczą aplikację do monitorowania i powiadamiania w czasie rzeczywistym. Po odebraniu wiadomości system SiPass integrated wyświetla ją w swoim graficznym interfejsie użytkownika, co oznacza, że operator nie musi przechodzić do innej aplikacji, aby
podejrzeć wiadomość.

Urządzenia Sipass integrated

AC5102 - zaawansowany kontroler centralnyACC SKD Sipass integrated Ac5100, AC5102

 1. Procesor AT91SAM9G20 RISC Processor Based on ARM v5TEJ Architecture
 2. Niski pobór mocy
 3. 21 diagnostycznych diod LED
 4. Wbudowana karta sieciowa 10/100MB Ethernet
 5. Do 500 000 posiadaczy kart
 6. 150 000 zapisanych we
 7.  Wbudowanej pamięci Flash (256 MB)
 8. Szyfrowanie AES między ACC  SiPass Server
 9. Funkcja peer-to-peer ACC dla   APB oraz zadań zdarzeniowych
 • ADE5300 stanowi lokalny interfejs pomiędzy kontrolerem centralnym (ACC) i 8 czytnikami kart. ADE5300 przesyła dane odczytanych kart kontroli dostępu do AC5100. Po odczytaniu karty kontroler AC5100 weryfikuje uprawnienia użytkownika i w efekcie przyznaje lub odmawia dostępu do chronionego obszaru.
 • DRI pełni funkcje lokalnego interfejsu między zaawansowanym kontrolerem centralnym ACC a maks. dwoma czytnikami kart (wejściowym i wyjściowym) obsługującymi jedne drzwi. Interfejs DRI odbiera z czytników informacje o tożsamości użytkownika karty chcącego przejść przez chronione drzwi i przesyła te dane do kontrolera ACC. Ponadto, interfejs DRI jest wyposażony w funkcji informowania o statusie drzwi, jak również otwierania / zamykania drzwi na danie.
 • AFI5100 jest programowalnym kontrolerem wejść. Zapewnia lokalny interfejs pomiędzy zaawansowanym kontrolerem ACC i urządzeniami używanymi do nadzoru budynku; na przykład: alarmy pod przymusem lub czujniki podczerwieni. Gdy urządzenie wejściowe podłączone do AFI5100 zmienia swój stan, rejestruje on tę zmianę i przekazuje do ACC.
 • AFO5100 Moduł wyjść jest zaawansowanym kontrolerem stanowiącym interfejs pomiędzy urządzeniami wejścia wyjścia a kontrolerem centralnym (ACC). Został zaprojektowany do zarządzania dostępem do wind. Jeden moduł AFO5100 pozwala na jednoczesną kontrolę do 16 pięter. Mechanizm Fire Over-ride umożliwia natychmiastowy dostęp do drzwi w przypadku pojawienia się zagrożenia. 
 • AFO5200 jest zaawansowanym, uniwersalnym modułem który zapewnia interfejs pomiędzy urządzeniami wejścia (takimi jak PIR) , urządzeniami wyjścia (takimi jak urządzenia blokujce) a zaawansowanym, kontrolerem centralnym AC5100.

Zaawansowane programowanie makr i zdarzeń w Sipass integrated (ASP)

Funkcja programowania (ASP) działa jak elastyczny i potężny silnik programowania aktywności. Umożliwia użytkownikom blokowe projektowanie szeregu aktywności, które są przesyłane do sterownika i następnie z niego wykonywane. Interfejs SiPass Explorer prezentuje użytkownikom  wszechstronny zestaw narzędzi do projektowania i dostosowywania programów aktywności, które mogą składać się z wielu wyzwalaczy, relacji logicznych i wynikających z nich efektów. Ta innowacyjna funkcja obsługuje takie elementy, jak punkty dostępu / wejścia / wyjścia, obszary włamań / zabezpieczeń, grupy robocze, zestawy blokujące drzwi, itp. Ponadto pozwala użytkownikom na dołączanie do makr komponentów wirtualnych, takich jak flagi, timery i liczniki.

Innowacyjna i wszechstronna funkcja ASP została dodana do systemu SiPass integrated, aby zapewnić elastyczność pozwalającą spełnić określone wymagania bezpieczeństwa różnych obiektów. Zaawansowane funkcje Advanced Security Programming (ASP) umożliwiają użytkownikom tworzenie własnych, dostosowanych makr aktywności, które mają miejsce w ich obiekcie. Użytkownicy posiadają elastyczność konfigurowania działań w oparciu o specyficzne wymagania, bez konieczności kontaktowania się z dostawcami urządzeń lub instalatorami w celu uzyskania modyfikacji oprogramowania. Pojedynczy kontroler pozwala na wiele działań w ramach ASP. Ponadto pojedyncza aktywność ASP może być wykonywana z wielu ACC.

Zarządzanie posiadaczami kart

Funkcje zarządzania kartami SiPass integrated została zaprojektowana w celu efektywnego zarządzania kartami, które umożliwiają użytkownikowi łatwe zarządzanie informacjami o posiadaczach kart, danymi kontaktowymi, adresami, zdjęciami czy podpisami. Nieograniczona liczba dodatkowych pól danych użytkownika karty to możliwość dodania nowych informacji o posiadaczach kart (np. numer rejestracyjny jego auta). Wszystkie uprawnienia dostępu są w pełni konfigurowalne i można je wyświetlić na ekranie przeglądu. Wszystkie dane są chronione za pomocą funkcji partycjonowania. System SiPass integrated pozwala również udostępniać informacje o posiadaczach kart innym aplikacjom za pomocą opcjonalnego interfejsu HR .

 • System partycjonowania operatorów chroni dane posiadaczy kart
 • W pełni konfigurowalne uprawnienia dostępu
 • Nieograniczone możliwości dodawania nowych pól posiadacza karty
 • Możliwość użycia wielu formatów kart na jednym obiekcie (funkcjonalność wielu najemców)
 • Opcja Photo ID pozwala na przechowywanie zdjęcia posiadacza karty i jego podpisu
 • Wydłużony czas wejścia dla użytkowników z ograniczoną sprawnością ruchową
 • Interfejs HR pozwala na współdzielone między innymi aplikacjami danych posiadacza karty
   

Obsługa alarmów

Możliwość szybkiej i skutecznej obsługi alarmów ma kluczowe znaczenie dla kontroli dostępu systemu bezpieczeństwa. Można tworzyć do 1 000 dostosowanych priorytetów alarmów, co pozwala na priorytetyzację ogromnej liczby scenariuszy alarmowych. W zależności od preferencji operatora alarmy  mogą być uruchamiane z okna kolejki alarmu, okno dialogowego lub z mapy graficznej obiektu.

 • 1000 konfigurowalnych priorytetów alarmów
 • Alarmy można wysyłać do serwera OPC
 • Mapy graficzne są aktualizowane w czasie rzeczywistym
 • Instrukcje alarmowe wymuszają odpowiednie postępowanie na operatorach systemu
 • Wiele sposobów działania alarmów
 • Sortowanie kolejki alarmów
 • Alarmy o wyższym priorytecie zastępują bieżącą aktywność operatora
 • System SKD automatycznie sprawdza status alarmu
 • Konfigurowalne klasy alarmów
 • Tworzenie predefiniowanych odpowiedzi na zdarzenia alarmowe

Licencje podstawowe Sipass integrated

Starter 16 przejść, 1000 kart, 1 serwer, 1 klient, MSDE baza danych, nie możliwe rozszerzenia
Standard 24 przejść, 1000 kart, 1 serwer, 1 klient, MSDE baza danych (powyżej 10 000 użytkowników lub  klientów wymagany jest SQL)
Facility 32 przejść, 5000 kart, 1 serwer, 2 klient, MSDE baza danych (powyżej 10 000 użytkowników lub  klientów wymagany jest SQL)
Optima 64 przejść, 10 000 kart, 1 serwer, 3 klient, SQL baza danych
Corporate 128 przejść, 25 000 kart, 1 serwer, 5 klient, SQL baza danych

 

Więcej w dokumencie w linku: 1 s54511p2a1_asl5000stmp24_023_01_en.pdf


Promocje, zestawy kontroli dostępu

Specjalna oferta która łączy systemy SKD ACT365 oraz telewizję CCTV. Atrakcyjne zestawy do domu i do biura

więcej
Czytniki Bluetooth Wiegand OSDP

Czytniki kontroli dostępu Bluetooth Low Energy (BLE) z interfejsem OSDP i Wiegand. Integracja z kontrolą dostępu ACT Enterprise V2.10

więcej
Wideodomofon zintegrowany z skd

Produkty AKUVOX to cała gama urządzeń PoE wideodomofonu wraz z monitorem dotykowym, interkomem czy kasetami do montażu. System integruje się z kontrolą dostępu i korzysta z protokołu SIP 2.0

więcej
Czytniki kontroli dostępu

Nowe czytniki firmy Vanderbilt VR20M-MF i VR50M-MF do kontroli dostępu oferują stylowy design w atrakcyjnej cenie. Są wykonane bardzo solidnie i wspierają protokoły OSDP oraz Wiegand.

więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu